Waarom kwaliteisbeoordeling (classificatie)

Toerisme
Voor de toeristische en recreatieve sector bestaan er in Nederland een aantal kwaliteitsbeoordeling systemen. Hotels, traditionele schepen, vakantiewoningen maar ook de veiligheid van auto’s wordt in sterren aangegeven. Voor vakantiewoningen worden deze beoordelingen uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van Provinciale, Regionale of Plaatselijke VVV verenigingen of stichtingen. Bij bungalowparken onder verantwoording van de Vereniging van Eigenaren of de eigenaar van een park. Ook particulieren buiten de verantwoordelijkheid van de hiervoor genoemde organisaties kunnen een keuring (classificatie aanvragen).

Classificatie
De daadwerkelijke classificatie wordt uitgevoerd door onafhankelijke inspecteurs van het Technisch Advies Bureau KVN (Kwaliteitsbeoordeling Vakantiewoningen Nederland), Voorheen de Stichting Classificatie. Deze stichting is een samenwerkingsverband ANWB, de Recron. (campings) en de Nederlandse Bond voor Toerisme.

Kwaliteitsbeoordeling ((is het indelen in klasse) heeft tot doel de consument te helpen kiezen van een voor hem geschikte vakantiewoning. Niet uitsluitend Nederlandse gasten maken hiervan gebruik ook buitenlandse gasten maken gebruik van een classificatie bij het bepalen van hun keuze.

Naast ligging, prijs, grootte enz. speelt bij het maken van een keuze ook het inrichtingsniveau van een woning een rol (e.e.a. in samenhang met de prijs). Kwaliteitsbeoordeling maakt het mogelijk onderlinge verschillen tussen woningen tot uitdrukking te brengen. Dat gebeurd door een aanduiding met minimaal 1 ster en maximaal 5 sterren met eventueel de toevoeging van 1 t/m/ 3 keer het teken plus (+).